Skip links

Metodologia

Projecte musical

 • Educació vivencial i humana no només basada en el vessant tècnic i orientada a desvetllar capacitats múltiples fomentant l’autonomia i capacitat de comunicació de cada alumne.
 • Ensenyament individualitzat i atenció personalitzada dels estudiants als que se’ls hi ofereix la formació que més s’adequa en cada etapa i amb una acció tutorial continuada.
 • Aprenentatge significatiu i globalitzador vetllant per aconseguir una línia comuna basada en la utilització i aprofundiment en cada matèria dels elements treballats.
 • Desenvolupament de la capacitat creativa com una forma més del coneixement.
 • Treball en equip com a referent didàctic important per a la creació de grups instrumentals.
 • Estimulació de la vivència dels fenòmens musicals a partir de l’experiència del cos en moviment com a primera forma d’apropament.
 • Despertar del potencial interior. L’educació musical ha de tenir un caire de revelació educant com a eina fonamental per desvetllar la pròpia veu.

Projecte de dansa

 • El nostre projecte de dansa té com a finalitat formar el cos com a instrument d’expressió.
 • L’objectiu és treure de cada alumne tot el seu potencial expressiu i alhora anar incorporant la tècnica gradualment adaptant-nos al ritme de cadascú.
 • La gran majoria de les classes són grupals però el treball amb cada alumne és únic i individual.
 • Aquesta formació consta de tres etapes. (Consulteu l’apartat “Escola de Dansa”)
“La Dansa és el llenguatge ocult de l’ànima.”
Marta Graham