Skip links

Carta oberta a l’Honorable conseller Sr, Josep Bargalló i Valls dels centres de Règim Especial de Música i Dansa Privats de Catalunya associats a EMIPAC I AEDA:

Honorable conseller,

En el darrer tram de l’actual legislatura, les escoles de música i dansa autoritzades de titularitat privada de Catalunya associades a EMIPAC (Associació d’Escoles de Música Autoritzades d’Iniciativa Privada de Catalunya) i a AEDA (Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades de Catalunya) volem donar-li les gràcies per la seva gestió al capdavant del departament d’educació en temps tan difícils.


GRÀCIES! Per no haver-nos rebut ni una sola vegada durant el seu mandat malgrat les nostres reiterades peticions. (Felicitats! Ha estat vostè el primer conseller d’educació en assolir aquesta fita).

GRÀCIES! Per no preocupar-se per la situació dels 22.951 alumnes i 1.436 professors de les escoles autoritzades de música i dansa privades de Catalunya.

GRÀCIES! Per haver dedicat 0 minuts del seu temps a les escoles de música i dansa autoritzades privades de Catalunya.

GRÀCIES! Per no moure un dit per donar suport a la desesperada situació de moltes escoles que són centres educatius de règim especial de música i dansa que, com bé sap conseller, són centres dependents del seu departament i que probablement hauran de tancar deixant milers d’alumnes sense ensenyament de música o dansa.

GRÀCIES! Per no valorar la tasca que durant tants i tants anys han realitzat les escoles de música i dansa als seus pobles i ciutats arreu de Catalunya col·laborant en tota mena d’iniciatives socials i solidàries.

GRÀCIES! Per no defensar el sector de l’ensenyament de música i dansa davant el PROCICAT contràriament al que han fet els consellers Sr. Ramon Tremosa (amb el sector del comerç) o la Sra. Àngels Ponsa (amb el sector de la cultura).

GRÀCIES! Per permetre’ns ser els únics centres educatius del departament d’educació que han estat tancats mentre la resta de centres educatius del departament romanen oberts.

GRÀCIES! Per permetre que en aquest país els comerços i els bars estiguin oberts, amb restriccions, però oberts mentre les escoles de música i dansa tancades sense excepcions.

GRÀCIES! Per permetre que en aquest país puguis anar a depilar-te, però no puguis fer una classe de piano.

GRÀCIES! Per no entendre que les escoles de música i dansa hem estat el bressol de la majoria de professionals de la música i la dansa del nostre país.

GRÀCIES! Per obligar-nos a fer un pla d’obertura de centre, un protocol sanitari i sotmetre’ns a la supervisió de la inspecció educativa per acabar tractant-nos com una activitat extraescolar no subjecte a cap regulació ni control.

GRÀCIES! Per propiciar un desgavell normatiu mai vist i que, entre moltes altres fites, ha aconseguit que se’ns demani fer cribratges al personal dels nostres centres justament quan hem de tenir les escoles tancades…

GRÀCIES! Per no explicar al PROCICAT el contrasentit amb els centres de règim general al no permetre la presencialitat dels alumnes més petits.

GRÀCIES! Per no explicar al PROCICAT que les escoles de música i dansa som segures, que no hem tingut cap brot, que el 64% dels nostres alumnes són menors de 13 anys, que els nostres alumnes estan menys de 3 hores setmanals a l’escola i que el 90% dels alumnes vénen del mateix municipi (complíem el confinament municipal fins i tot abans de decretar-lo!) i que, en conseqüència, no generem mobilitat addicional.

GRÀCIES! Per defensar que l’educació seria sempre la darrera a tancar. En el cas de la música i la dansa però després dels centres d’estètica, les perruqueries, els veterinaris o la jardineria.

I és que, entre nosaltres benvolgut conseller, la música i la dansa, de fet els ensenyaments artístics en general, tampoc són tan importants, són les “maries” de tota la vida oi?
D’aquí a poc, si la pandèmia i les enquestes ho aconsellen, ja no podrem comptar amb el vostre mestratge que tant ha fet per l’ensenyament de la música i la dansa en el nostre país.
Ens haguera agradat agrair-li personalment, però malauradament la pandèmia i altres circumstàncies abans esmentades no ho han fet possible raó per la qual li adrecem aquesta ben merescuda carta d’agraïment.


Moltes Gràcies per tot!